Privacybeleid

 

 

MyNextCompany, handelsnaam voor ClearSource BVBA, zet zich ervoor in jouw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat je een positieve ervaring beleeft bij het gebruiken van onze websites en diensten (de “Diensten”).

Het privacybeleid is van toepassing op onze website en Diensten die gelinkt zijn aan of refereren naar dit privacybeleid. Het beschrijft hoe wij omgaan met jouw persoonlijke informatie (zoals je naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, en andere informatie over jezelf) en welke keuzes jij hebt met betrekking tot het verzamelen en het gebruiken van en toegang verlenen tot die informatie, en hoe je je persoonlijke informatie kan updaten en verbeteren. Persoonlijke informatie kan ook gaan over hoe gelukkig je bent in je huidige job, welke punten van frustratie je ervaart en wat je interesses zijn met betrekking tot je volgende werkplek.

Wanneer je op onze site surft en van onze Diensten gebruik maakt, dan ga je ermee akkoord dat je persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en gedeeld overeenkomstig dit privacybeleid.

Op onze websites staan links naar andere websites. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van deze andere websites. Het feit dat we links voorzien naar deze websites betekent niet dat we de inhoud, de eigenaars of de praktijken van deze websites onderschrijven. Dit privacybeleid is niet van toepassing op deze andere websites. Daarop zijn hun eigen privacybeleid en andere eventuele voorwaarden van toepassing.

ClearSource BVBA, dat actief is onder de handelsnaam MyNextCompany, met maatschappelijke zetel te Gulledelle 94, 1200 Brussel, staat geregistreerd in de Centrale Databank voor Ondernemingen onder het nummer 876.098.555 (Belgisch rechtspersonenregister) (hierna MyNextCompany genoemd). MyNextCompany beheert jouw persoonlijke gegevens.

Onderwerpen:

 • Welke informatie verzamelen we over jou?
 • Hoe gebruiken we de informatie over jou?
 • Hoe verwerken we persoonlijke informatie die we ontvangen van een werkgever?
 • Hoe delen we informatie?
 • De wettelijke basis voor het verwerken van jouw persoonlijke informatie
 • Marketing
 • Toegang tot jouw informatie en verbetering
 • Cookies
 • Wijzigingen aan ons privacybeleid
 • Hoe kan je ons contacteren?

Welke informatie verzamelen we over jou?

We verzamelen informatie wanneer je solliciteert voor een openstaande betrekking op onze site, wanneer je ons je CV zendt, en wanneer je vragenlijsten of formulieren invult; wanneer je feedback stuurt of wanneer je je inschrijft voor bepaalde diensten. Informatie over het gebruik van de website wordt verzameld via cookies, pixels en tags en verwijst naar informatie over de hardware en software op je computer en naar jouw bezoeken aan deze website, met inbegrip van doch niet beperkt tot je IP adres, geografische locatie, je browsertype, domeinnamen, internet service provider (ISP), verwijzingsbron, de lengte van je bezoek en de pagina’s die je hebt bezocht (bijvoorbeeld HTML pagina’s, graphics, enz.), je besturingssysteem, clickstreamgegevens, toegangstijden en adressen van verwijzende websites.

We maken ook gebruik van een chatbot (dit is een computerprogramma dat ontworpen is om menselijke conversatie te simuleren) en fora op onze site om informatie over jou te verzamelen. Gelieve er nota van te nemen dat het gebruik van onze chatbot en de inschrijving op onze nieuwsbrief via de chatbot of op een andere manier impliceert dat je ons expliciet toestemming geeft om jouw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wetten.

Onthoud dat wanneer je rechtstreeks informatie vrijgeeft op onze fora, die informatie ook verzameld en gebruikt kan worden door anderen. We zullen alle informatie die je op onze sites hebt geplaatst aanpassen of verwijderen wanneer je hierom vraagt. 

We verzamelen ook informatie via derden (i) van partners met wie we co-branded diensten verlenen of met wie we samen marketingactiviteiten organiseren (ii) informatie die te vinden is op het internet zoals op Facebook, LinkedIn, Twitter en Google, of (iii) publiekelijk beschikbare informatie die we bijvoorbeeld via dienstverleners verkrijgen. 

Onze websites bevatten features voor sociale media, zoals de Facebook Like button en Widgets, zoals de Share This button of andere interactieve miniprogramma’s die op onze sites lopen. Deze features kunnen je IP adres ophalen, kunnen nagaan welke pagina op onze sites je bezoekt, en kunnen een cookie installeren opdat de feature degelijk zou werken. Features voor sociale media en Widgets zijn ofwel gehost door derden ofwel door onszelf. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op die features. Jouw interactie met die features valt onder het privacybeleid en andere beleidslijnen van de bedrijven die deze features voorzien.

Onze websites zijn niet gericht op of geschikt voor kinderen onder de 18 jaar, en we verzamelen niet bewust of met opzet informatie over kinderen onder de 18 jaar. Mocht je geloven dat we toch informatie zouden hebben verzameld over een kind onder de 18 jaar, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier zodat we die informatie kunnen verwijderen.

Hoe gebruiken we de informatie over jou?

Wij kunnen je persoonlijke informatie gebruiken voor operationele doeleinden van ons bedrijf, voor het leveren, verbeteren en aanpassen van onze website en Diensten, voor het versturen van marketing en andere communicatie met betrekking tot ons bedrijf, en voor andere legitieme doeleinden die toegestaan zijn door de van kracht zijnde wetten. 

Voorbeelden van bepaalde manieren waarop we persoonlijke informatie van een werkzoekende/kandidaat en/of een werkgever kunnen gebruiken, zijn (niet beperkende opsomming):

 • een kandidaat op de hoogte houden van vacatures die de kandidaat zouden kunnen interesseren
 • een werkgever op de hoogte houden van potentiële kandidaten die interessant zouden kunnen zijn voor de werkgever
 • ervoor zorgen dat een kandidaat kan gecontacteerd worden door potentiële werkgevers en door MyNextCompany zelf
 • de kandidaat en de werkgever een offerte bezorgen voor een abonnement op de nieuwsbrief
 • een jobapplicatie beheren
 • diensten leveren
 • contractuele verplichtingen naleven

We verzamelen informatie en statistieken over alle bezoekers van onze website (niet enkel kandidaten en werkgevers), voor de volgende doeleinden (niet beperkende opsomming):

 • antwoorden op vragen via onze chatbot of anderszins
 • onze zakenrelatie in stand houden, of je nu een gebruiker bent van onze website, een werkgever of een kandidaat
 • het gebruik van bepaalde features van onze Diensten mogelijk maken
 • het analyseren, steunen, verbeteren en personaliseren van jouw ervaring. Om ervoor te zorgen dat je op onze website gepersonaliseerde content te zien krijgt, met een meer relevante communicatie in onze e-mails, en met een dienstverlening op maat, volgen en registreren we jouw gebruik en interactie met onze website en e-mails
 • het versturen van communicatie met betrekking tot marketing

De informatie over de hardware en software op je computer wordt door ons gebruikt voor de werking van onze Diensten, om de kwaliteit van onze Diensten te behouden, en om algemene statistieken te creëren betreffende het gebruik van de website van MyNextCompany. Voor die doeleinden linken we deze automatisch gegenereerde informatie aan jouw persoonlijke informatie.

We kunnen getuigenissen van klanten en opmerkingen op onze websites zetten, die ook persoonlijke informatie kunnen bevatten. Via e-mail moet iedereen eerst zijn toestemming geven alvorens zijn of haar naam en getuigenis op onze website worden geplaatst.

Alle verzamelde informatie wordt bewaard in de bestanden van de database van MyNextCompany. Deze bestanden zijn uitsluitend eigendom van MyNextCompany en zijn enkel toegankelijk voor bevoegde werknemers van MyNextCompany, en dit in overeenstemming met onze veiligheidsprocedures en enkel voor zover nodig voor het verlenen van onze Diensten.

Hoe verwerken we persoonlijke informatie die we ontvangen van een werkgever?

Alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt door klanten van MyNextCompany zal door MyNextCompany worden verwerkt volgens de van toepassing zijnde wetten op gegevensbescherming en op basis van gedocumenteerde instructies van de klanten.

Hoe delen we informatie?

We kunnen je persoonlijke gegevens delen met derden voor operationele doeleinden, voor het leveren, verbeteren en aanpassen van onze website en Diensten, voor het versturen van marketing en andere communicatie met betrekking tot ons bedrijf, en voor andere legitieme doeleinden die toegestaan zijn door de van kracht zijnde wetten of anderszins met jouw persoonlijke toestemming.

We kunnen persoonlijke gegevens op de volgende manieren delen (niet beperkende opsomming):

 • Met zakenpartners, leveranciers van diensten, geautoriseerde vertegenwoordigers van derden, of contractanten die voorzien in Diensten of transacties. Voorbeelden zijn (maar beperken zich niet tot): het hosten van websites, assistentie bij verkoop of bij de na-verkoop, klantendienst voorzien
 • In verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, herstructurering, het financieren of het verwerven van een deel of het geheel van ons bedrijf door of aan een ander bedrijf
 • In samengevoegde vorm en/of op anonieme wijze, zodat dit redelijkerwijs niet kan leiden tot jouw identificatie
 • Als we je op de hoogte brengen op een andere manier en je akkoord gaat met het delen
 • Met klanten en/of potentiële klanten van MyNextCompany die vacatures hebben voor jobs.

We eisen ook contractueel dat onze leveranciers persoonlijke informatie beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, gebruik en openbaarmaking. Het internet is echter niet gegarandeerd 100% veilig, en daarom kunnen we de veiligheid van de persoonlijke informatie die je ons verstrekt, niet verzekeren of garanderen.

Om onze Diensten te kunnen verlenen, is het mogelijk dat MyNextCompany jouw gegevens deelt met derden die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in jouw professionele kwalificaties. We kunnen ook een beroep doen op de service provider van een derde om ons te helpen met het registreren, opslaan en analyseren van deze informatie om te bepalen hoe we het best onze verplichting kunnen nakomen.

We kunnen genoodzaakt zijn informatie over jou vrij te geven wanneer dit vereist is bij wet, bij dagvaarding, of met betrekking tot een ander juridisch proces, of wanneer we oprecht geloven dat het vrijgeven van informatie noodzakelijk en redelijk is om (1) vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen, of er actie tegen te ondernemen of om de autoriteiten hierin bij te staan, (2) onze overeenkomsten met jou uit te voeren, (3) onderzoek te doen naar en onszelf te verdedigen tegen claims of beschuldigingen van derden, (4) de veiligheid of de integriteit van onze Diensten te beschermen (bijvoorbeeld door te delen met bedrijven die met gelijkaardige bedreigingen worden geconfronteerd), of (5) om de rechten en de veiligheid van MyNextCompany te beschermen en te doen gelden.

We kunnen je persoonlijke informatie ook delen met derden die functies uitoefenen in naam van MyNextCompany en die aan ons diensten verlenen zoals:

 • professionele adviseurs, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze accountants en advocaten
 • data analytics providers
 • IT consultants die testen uitvoeren en ontwikkelingswerk doen op de technologiesystemen van ons bedrijf.

Voor zover persoonlijke informatie wordt verstrekt aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (EER), of die toegang zullen krijgen tot de informatie van buiten de EER, zullen wij ervoor zorgen dat goedgekeurde beveiligingen voorzien zijn, zoals de goedgekeurde Modelbepalingen van de Europese Commissie of het Europees-Amerikaanse Privacyschild.

Wij houden je persoonlijke informatie bij zoals dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de informatie werd verzameld. We houden je persoonlijke informatie bij en gebruiken die zoals nodig in overeenstemming met onze zakelijke noden, wettelijke verplichtingen, om conflicten op te lossen, om onze activa te beschermen en om onze overeenkomsten uit te voeren.

De wettelijke basis voor het verwerken van jouw persoonlijke informatie

Volgens de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (ook GDPR genoemd), zijn de belangrijkste redenen waarop wij ons steunen om de persoonlijke gegevens van websitegebruikers, werkgevers en kandidaten te verwerken, de volgende:

 1. Noodzakelijk voor het afsluiten of uitvoeren van een contract – om verplichtingen na te leven die MyNextCompany aangaat op het vlak van dienstverlening aan jou, of om op jouw verzoek stappen te nemen om met ons een contract af te sluiten, is het voor ons noodzakelijk jouw persoonlijke gegevens te verwerken. (Gelieve er nota van te nemen dat solliciteren voor een openstaande betrekking op onze website of op een andere manier impliceert dat een contract wordt afgesloten met MyNextCompany)
 2. Noodzakelijk voor het naleven van een wettelijke verplichting – MyNextCompany dient aan een aantal wettelijke vereisten te voldoen, waardoor het nodig kan zijn dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt. Het is ook mogelijk dat we bij wet verplicht zijn om jouw persoonlijke gegevens door te spelen aan een regulerende instantie of een wetshandhavingsinstantie
 3. Noodzakelijk voor legitieme belangen – ofwel MyNextCompany ofwel een derde zal jouw persoonlijke gegevens moeten verwerken voor onze legitieme belangen (of voor die van een derde partij), op voorwaarde dat we hebben vastgelegd dat die belangen niet worden ondermijnd door jouw rechten en vrijheden, met inbegrip van jouw recht om je persoonlijke gegevens te beschermen. Onze legitieme belangen houden in: antwoorden op vragen en verzoeken van jou of van een derde partij, onze website en klantenervaring optimaliseren, je informeren over onze producten en diensten en ervoor zorgen dat onze activiteiten worden gevoerd op een gepaste en efficiënte manier
 4.  Toestemming – in bepaalde omstandigheden kan MyNextCompany je toestemming vragen om je persoonlijke gegevens op een welbepaalde manier te verwerken.       

Marketing

We delen jouw persoonlijke informatie niet met derden voor directe marketingdoeleinden zonder op voorhand jouw toestemming hiervoor te verkrijgen.

Toegang tot jouw informatie en verbetering

Mocht je op een bepaald moment geloven dat de informatie die we over jou hebben niet correct is, kan je vragen om deze informatie in te kijken en deze kosteloos laten corrigeren of verwijderen. Wanneer er echter misbruik gemaakt wordt van deze service kan MyNextCompany je een navenant bedrag aanrekenen. Je hebt ook het recht je toestemming in te trekken om MyNextCompany jouw persoonlijke gegevens te laten verwerken. Let er wel op dat MyNextCompany je daardoor niet langer haar diensten kan leveren. 

Als je een klacht hebt over hoe we met jouw data zijn omgegaan, kan je ons toegewijde team via dit formulier contacteren. Mocht je niet tevreden zijn met onze respons of als je gelooft dat we jouw persoonlijke gegevens gebruiken op een manier die niet overeenstemt met de van kracht zijnde wetten, dan kan je terecht bij de Belgische Privacycommissie (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op je apparaat geïnstalleerd worden om standaard internet login informatie en informatie over gedrag van websitebezoekers te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om na te gaan hoe bezoekers onze website gebruiken, om statistieken samen te stellen over onze website activiteit en om advertenties te tonen op websites van derden.

Je kan je browser instellen op het weigeren van cookies. Bepaalde functies op onze website zouden daardoor wel minder goed kunnen functioneren. Om meer te weten te komen over hoe we cookies op onze website gebruiken en hoe jij jouw cookievoorkeuren kan beheren, lees ons cookiebeleid.

Wijzigingen aan ons privacybeleid

Ons privacybeleid wordt regelmatig nagekeken en alle updates komen op deze webpagina terecht. Dit privacybeleid V2 werd voor het laatst geüpdatet op 3 juli 2019.

Hoe kan je ons contacteren?

Mocht je een vraag hebben over ons privacybeleid of over de informatie die we bijhouden over jou, dan kan je ons via dit formulier contacteren.

This site is registered on wpml.org as a development site.